Written by 11:37 pm Mitoloji, Türk Tarihi Views: 5

Gök Tanrı İnancı

Türk Mitolojisi

Türk mitolojisi, Türk kültüründe var olan efsaneler, masallar, mitler ve halk inançlarından oluşan bir mitoloji sistemidir. Türk mitolojisi, Türklerin tarihi boyunca pek çok farklı kültür ve medeniyetin etkisi altında kalarak şekillenmiştir. Bununla birlikte, Türk mitolojisi kendine özgü özellikleri de taşır ve Türk halkının ortak değerleri, inançları ve yaşam tarzını yansıtır.

Türk mitolojisinde, gökyüzü tanrısı Tengri, yaratılışın merkezinde yer alır ve Türklerin gökyüzüne olan hayranlığına işaret eder. Ayrıca Türk mitolojisinde, su tanrısı Su İyesi, av tanrısı Boz Ayı, savaş tanrısı Kızıl Tuğ, bereket ve doğurganlık tanrıçası Umay, ölüm tanrısı Öksökö, ataların ruhlarına önderlik eden ruhlar ve daha birçok farklı tanrı ve tanrıça bulunur.

Türk mitolojisi ayrıca Türklerin hayvanlara ve doğaya olan saygısını yansıtır. Bu mitolojide, hayvanlar da kutsal kabul edilir ve özellikle bozkırda yaşayan atlar, kurtlar, ayılar gibi hayvanlar öne çıkar.

Türk mitolojisi, Türklerin yaşamına, kültürüne ve inançlarına olan derin etkisini bugüne kadar korumuştur ve Türklerin kimliği ve benliği için önemli bir unsurdur.

Gök Tanrı

Gök tanrısı, Türk mitolojisinde en önemli tanrılardan biridir ve evrenin yaratıcısı olarak kabul edilir. Gök tanrısı Tengri, Türk halklarının atası kabul edilen Göktürkler ve daha sonraki Türk devletlerinde de en yüksek tanrı olarak tapınılmıştır.

Tengri kelimesi, Türk dillerinde “gökyüzü” veya “gök” anlamına gelmektedir. Tengri’nin evreni yaratmak için gökyüzünden yeryüzüne indiğine ve tüm canlıları yarattığına inanılmaktadır. Gök tanrısı inancına göre, Tengri tüm varlıkları kontrol eden, güçlü ve merhametli bir tanrıdır.

Türk mitolojisinde, Tengri’nin sembolü genellikle yuvarlak şekil olarak gösterilir ve bu sembol, tüm varlıkların bir bütün olduğunu ve her şeyin birbirine bağlı olduğunu ifade eder. Tengri’ye dua ederek, bereket ve güvenlik dilemek, ona şükranlarını sunmak ve saygı göstermek Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir.

Gök tanrısı inancı, Türklerin tarihi, dil ve gelenekleri ile sıkı bir şekilde bağlantılıdır ve Türk halklarının kimliğinde önemli bir rol oynamaktadır.

Gök Tanrı İnancı

Gök tanrısı inancı, Türk mitolojisinde oldukça önemli bir yere sahip olan bir inanç sistemidir. Gök tanrısı Tengri, Türklerin en eski ve en yüksek tanrılarından biridir ve gökyüzünü, ışığı, aydınlığı ve yaşam gücünü simgeler.

Gök tanrısı inancına göre, Tengri evrenin yaratıcısıdır ve tüm varlıkları yaratan güçtür. Tengri’ye inanmak, hayatın kaynağı olan güçlü bir enerjiye inanmak anlamına gelir. Tengri’nin sembolü olan yuvarlak şekil, tüm varlıkların birbirine bağlı olduğunu ve her şeyin bir bütün olduğunu ifade eder.

Türkler, Tengri’ye dua ederek bereket ve güvenlik dilemekte, ona şükranlarını sunmakta ve onu saygıyla anmaktadır. Gök tanrısı inancı, Türk kültüründe hala önemli bir yer tutmakta ve Türklerin tarihi, dil ve gelenekleri ile sıkı bir şekilde bağlantılıdır.

Last modified: Mart 6, 2023

Close