Written by 1:52 pm Türk Tarihi Views: 24

Yakın Çağ / Türk Tarihi – Kore Savaşı

Kore Savaşı, 1950-1953 yılları arasında gerçekleşen bir savaştır ve Yakın Çağ Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktasıdır.

Savaş, Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırmasıyla başladı. Kuzey Kore, Sovyetler Birliği’nin desteğiyle, Güney Kore’nin başkenti Seul’u ele geçirdi ve ülkeyi işgal etti. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kore’ye askeri müdahale kararı aldı. Türkiye, Birleşmiş Milletler’in Kore’ye askeri müdahale etmesi kararı alınması sonrasında, Amerika’nın çağrısıyla Güney Kore’ye yardım etmek amacıyla savaşa katıldı.

Türkiye, 1950-1953 yılları arasında Kore Savaşı’nda 15 bin asker gönderdi ve bu askerlerin bir kısmı savaşta hayatını kaybetti. Türk askerleri, özellikle Kanada ve Avustralya birlikleriyle birlikte savaştı ve Kuzey Korelilere karşı birçok başarılı operasyon gerçekleştirdi.

Kore Savaşı, Türkiye için askeri ve siyasi açıdan önemli bir deneyim oldu. Türkiye, savaşta birçok ülkeyle işbirliği yaparak uluslararası arenada etkili bir rol oynadı. Ayrıca, Türk askerleri savaşta gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıkla ülkede büyük saygınlık kazandılar.

Sonuç olarak, Kore Savaşı Yakın Çağ Türk tarihi açısından önemli bir olaydır. Türk askerlerinin gösterdiği fedakarlık ve kahramanlık, Türkiye’nin uluslararası arenadaki etkinliğine katkı sağlamış ve ülkede askeri konulardaki saygınlığını artırmıştır.

Kore Savaşı, soğuk savaş döneminde dünya ölçeğinde yaşanan ilk sıcak çatışma ve Türkiye’nin sınırları dışında bir bölgeye asker gönderdiği ilk savaştır. Türkiye Kore Savaşı’nda Güney Kore yanında savaşmak üzere asker gönderme kararı ile NATO’ya kabulünü garanti altına alarak, SSCB karşıtlığı ve ABD yanlısı tavrını ortaya koymak istemiştir. Öte yandan iktidardaki Demokrat Parti hükümeti, savaşa katılma kararını TBMM’ye danışmadan almıştır. Yani böylesine önemli bir karar, çok kısa süre içinde ve sınırlı sayıdaki kişi tarafından alınmıştır. Dolayısıyla Kore Savaşı Türkiye için hem dış politika hem de iç politika açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Kore Savaşı’nın ve Türkiye’nin savaşa katılma kararının ulusal basında yer alma biçiminin incelenmesidir. Çalışma Savaşın başladığı 25 Haziran 1950 ile Türkiye’nin asker gönderme kararını takip eden süreci kapsayacak şekilde 31 Ağustos 1950 arasına odaklanmıştır. Ulusal gazetelerden Akşam, Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Yeni İstanbul, Yeni Sabah ve Zafer çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda söz konusu gazetelerin manşet ve ilk sayfa haberleri incelenmiştir. Çalışmada nicel ve nitel göstergeler kullanılarak içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmanın en önemli bulgularından birisi, basının manşet ve ilk sayfa haberlerinde Kore Savaşı’na ve Türkiye’nin savaşa katılma kararına önemli ölçüde yer verilmiş olmasıdır. Gazetelerin toplam 602 ilk sayfa haberi ve 246 manşet haberinin konusu Kore Savaşı ile ilgilidir. Bir diğer önemli sonuç, Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılma kararı vermesiyle birlikte savaşa ilişkin haberlerin gazetelerin ilk sayfalarında daha fazla yer aldığıdır. Çünkü araştırma kapsamında tespit edilen haberlerin %32,5’i Türkiye’nin savaş kararından öncesine, %67,5’i de sonrasına aittir.

Last modified: Mart 6, 2023

Close